torsdag 21. februar 2013

innlandsvetter

turt
stilt
kaldt
snjo so kvit og mjuk at du mest vil sova i honom
tjukke sokkar
nykøyrde skidløypor
hunden som gjeng ut og et snjo,
i staden for å drikka vatn or skåli
eld i omnen
dyrespor i allstad, elg, hare, rev

og snart skal eg flytja til regnhovudstaden,
med fire årstider på éin dag, segjer dei.
som hallodame-Ragnhild stødt sagde
når det kom ein episode med Flukta frå Dyreskogen:
No vert det spanande!


fredag 1. februar 2013

folkemål og folkeord

Ja då, atter ein bolk i Aasen-upplæringi

Til trongsynte saupskallar som trur Ivar Aasen var so bljug og ræddhuga og gudleg at han ikkje ansa og sysla med dei folkelege ordi i folkemålet (dermed fell alle dei faste lesarane mine utanfyre målgruppa, men lika vel):

Aasen gjorde ikkje det. Han kunde ein dunge «ufine» ord, truleg fleire en folk flest både då og no, og han tok deim med i sume av skriftene sine. Millom anna i Norsk Maalbunad (prenta 1924), ei makelaus yversyn yver liketydande ord og umgrip i norsk – og fylgjeleg ein gjæv reidskap for alle som finn hugnad i gamle ord. I bolken «Likam» finn me underbolken  «Smaadeilder»; det er der me finn deim, dei er ikkje gøymde burt på nokor vis. Her er eit utval, i visse tilfelle hev eg sett til uttydingi Aasen gav ordet i Norsk Ordbog:

Bene, Benelde ('Kjønslem (vulva) paa Hun-Dyr, især Køer.)
Boll ('Testikel, Testikelpung [...] Andre St. Ballar pl.)
Eigestell ('Genitalia')
Eista ('Testikel.') Òg i sms. Eistekjerne, Eistekorn, Eistepung, Eistestein
Fans ('Kjønslem paa Heste')
Fitta
Heimel-ting ('Kjønslemmer')
Kodd ('Testikel [...] Nogle St. Kodde.')
Kuk
Kunta ('cunnus, vulva, ligesom i Svensk og flere Sprog.')
Kusa
Mige m. ('Kjønslem (penis) paa Han-Dyr')
Mighus ('Forhud; f. Ex. paa Hesten')
Mus
Pill ('penis')
Pikk
Puss ('Pung, Skindpung; især Testikelpung (scrotum) paa Dyr.' Jf. eng. purse!)
Reidskap ('[...] I Spøg kan Reidskap ogsaa betegne Genitalia')
Rauvskora
Skripa ('cunnus. [...] Jf. Isl. skrípr: penis.')
Tingeste ('Tingest, liden eller ubetydelig Ting. [...] Ogsaa om Genitalia.')

Berre so de veit det.
Her ligg det òg nær å visa til piltaskùggje hjå kjærasten.